ZUS… 465 mln zł zasiliło portfele emerytów i rencistów

Tzw. „czternastki” na łączną kwotę 465 mln zł trafiły do 393 tysięcy emerytów i rencistów z województwa lubelskiego. Pierwszego grudnia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wypłaty.

Tzw. „czternastka” to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. ZUS wypłacał je w listopadzie, razem z comiesięcznymi emeryturami i rentami. Prawo do czternastki dostały osoby, które na 31. października miały wypłacane jedno z długoterminowych świadczeń z ZUS.

Czternastkę w pełnej wysokości (1250,88 zł brutto) otrzymały osoby, których świadczenie nie przekraczało 2900 zł brutto. Klientom z wyższymi dochodami przysługiwały „czternastki”, pomniejszone zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Na kolejne bonusowe świadczenie emeryci i renciści mogą liczyć w kwietniu przyszłego roku. Wtedy, w planie jest wypłata tzw. „trzynastek”.

Małgorzata Korba – rzecznik ZUS w województwie lubelskim