ZUS. Będą zwroty nadpłaconego podatku dla emerytów

Emeryci i renciści ze świadczeniami pomiędzy 4 920 a 12 800 zł brutto miesięcznie będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na korzystniejszych zasadach. Wraz ze świadczeniem za luty, niektórzy otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń 2022 roku. To efekt rozporządzenia Ministra Finansów, wydanego 7 stycznia, które zmienia technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W jego wyniku, emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4 920 zł – 12 800 zł brutto, będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę zdrowotną na starych zasadach.

– To oznacza, że dla tej grupy świadczeniobiorców (4 920 zł – 12 800 zł) wprowadzenie Polskiego Ładu jest neutralne. Nic nie stracą, emerytury i renty nie będą pomniejszane. Takich osób jest 6 proc. w przypadku emerytów i niecałe 2 proc. w przypadku rencistów, pobierających świadczenia z ZUS – podsumowuje prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertruda Uścińska.

Nowa wysokość kwoty świadczenia „na rękę” będzie obowiązywała od lutego.

– Osoby, które już otrzymały wypłaty emerytury lub renty za styczeń, w lutym otrzymają wyrównanie – zapowiada szefowa ZUS.

Niemal wszystkie osoby ze świadczeniami poniżej 4 920 zł już od stycznia otrzymują wyższe emerytury i renty „na rękę”. Najwięcej zyskały osoby, których świadczenia wynoszą 2500 zł brutto. W ich przypadku, kwota netto do wypłaty wzrosła o 187 zł miesięcznie. Z kolei minimalna emerytura lub renta, wynosząca 1250,88 zł brutto, od stycznia daje „na rękę” o 71 zł więcej.

Zmiany w kwotach świadczeń do wypłaty wynikają z ustawy, zwanej „Polskim Ładem”. Podwyższyła ona roczną kwotę dochodu wolnego od podatku do 30 tys. zł. Wzrósł też do 120 tys. zł pierwszy próg podatkowy, a składka zdrowotna nie pomniejsza już zaliczki na podatek.

Małgorzata Korba -rzecznik ZUS w województwie lubelskim