Zuzanna Bącal z ZS CKR w Potoczku z II miejscem w olimpiadzie o historii „Zapory”

Zuzanna Bącal, Kinga Czop, Otylia Blat, Wiktoria Guzik oraz Weronika Grela – uczennice klas I-II, kształcące się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, reprezentowały szkołę w konkursie historycznym, organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie.

Turniej odbył się pod hasłem ,,My Nigdy Nie Poddamy Się – Zaporczycy”.

Celem turnieju, który odbył się 8 marca br., było uczczenie 75. rocznicy śmierci mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. ,,Zapory”, a także oddziału partyzanckiego AK-WiN, działającego na terenie województwa lubelskiego.

W zmaganiach konkursowych wzięło udział blisko 100 uczniów ze szkół województwa lubelskiego. Szczególną wiedzą wykazały się uczennice klasy II – Zuzanna Bącal, która zajęła 2 miejsce i Kinga Czop, która otrzymała wyróżnienie.

Zwycięzcy otrzymali ciekawe nagrody, ufundowane przez IPN, które – w imieniu dyrektora Oddziału, wręczyła naczelnik Magdalena Śladecka. Młodzież miała również okazję zobaczyć film dokumentalny pt. ,,Zapora” w reżyserii Konrada Starczewskiego.

Wszystkim uczestnikom ogromnie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst; foto: Damian Puzio

Zdj. 1. Uczennice ZSCKR w Potoczku, od lewej: Kinga Czop, Zuzanna Bącal, Otylia Blat, Wiktoria Guzik

Zdj. 2. Zmagania konkursowe

Zdj. 3. Nagrodzona uczennica, Zuzanna Bącal (w środku)