160. Rocznica Powstania Styczniowego. Spotkanie z Autorem książki „ Powstanie Styczniowe na terenie Ziemi Modliborzyckiej” Markiem Mazurem w Domu Nauczyciela w Janowie Lubelskim w dniu 08.02.2023r

W całym kraju obchodzimy 160. Rocznicę tragicznego Powstania Styczniowego. Trwają spotkania i konferencje, składane są znicze w miejscach pamięci, odbywają się rekonstrukcje wydarzeń i walk o niepodległość. Tak było też na terenie Ziemi Janowskiej – w Batorzu, w Modliborzycach, w Otroczu.

Natomiast w naszym Janowie Lubelskim było złożenie zniczy a w środę 08.02.2023 r., o godz. 17.oo w Sali Konferencyjnej Domu Nauczyciela odbyło się  spotkanie z Autorem książki „Powstanie Styczniowe na terenie Ziemi Modliborzyckiej” – Markiem Mazurem. Spotkanie zgromadziło około 50 osób zainteresowanych lokalną historią, wśród których była znacząca grupa z Modliborzyc, miasta szczególnie dotkniętego represjami za patriotyczną postawę w Powstaniu.

Autor, historyk i regionalista a przy tym znakomity mówca, w wystąpieniu oparł się na swej książce wydanej przez Stowarzyszenie Sanna w Modliborzycach w 2018 r. ale też na dalszych badaniach zasobów archiwalnych i poszukiwaniach środowiskowych, co uczyniło nasze spotkanie aktualnym. Zwięźle przedstawił rys historyczny epoki i przyczyny wybuchu Powstania. Szerzej omówił okoliczności prowadzące do zawiązania zbrojnej grupy dziedzica Wolicy Ignacego Solmana, rolę Naczelnika Powiatu Janowskiego, Dowódcy Garnizonu w Janowie Ordynackim, zamierzony cel powstańców jakim było zajęcie Janowa oraz ich porażkę w potyczce pod Kopcami, osadzenie pojmanych w więzieniu w Janowie oraz represje wobec uczestników i ziemian. Przedstawił hipotezę o rzeczywistej przyczynie zabicia dziedzica Gorzkowskiego w Słupiu i dziedzica Solmana w Wolicy.

W drugiej części spotkania Autor odpowiadał na pytania uczestników, również dotyczące wydarzeń w naszym Janowie. Warta odnotowania jest wypowiedź Burmistrza Modliborzyc Pana Witolda Kowalika, który nawiązał do represji obejmujących odebranie praw miejskich Modliborzycom w 1864 r. i odzyskanych dopiero w 2014 r. Poinformował też o uroczystościach  rocznicowych, których terminarz zamieszczony jest na stronie internetowej UM w Modliborzycach.  

Pamiątką edukacyjną spotkania były egzemplarze książki „Powstanie Styczniowe na terenie Ziemi Modliborzyckiej” z dedykacją Autora – nieodpłatnie rozdane na zakończenie spotkania. Warto nadmienić, że książki pochodzące z Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach przekazała Pani Małgorzata Tatko ze Stowarzyszenia Sanna w Modliborzycach.

Organizatorami spotkania byli : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie Lubelskim, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Filia w Janowie Lubelskim, Koło Terenowe PTTK „Ziemia Janowska” w Janowie Lubelskim.

Organizatorzy dziękują Autorowi – Panu Markowi Mazurowi za interesującą opowieść o Powstaniu Styczniowym, uczestnikom za przybycie i aktywność a Zakładowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim za udostępnienie lokalu.

Zapraszamy na kolejne spotkania w gościnnym Domu Nauczyciela.

Antoni Sydor – Sekretarz Koła Terenowego PTTK „Ziemia Janowska” w Janowie Lubelskim,

Przewodnik Turystyczny

Scan: Antoni Sydor

Foto: Jarosław Lalik