ZST

Angelika Wieleba i Mateusz Krzysztoń z Branżowej Szkoły I Stopnia wyróżnieni w Konkursie historycznym „Kręćmy z historią”

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia z Zespołu Szkół Technicznych, którzy są jednocześnie uczestnikami grupy wychowawczej OHP w Janowie Lubelskim, z sukcesem przystąpili do konkursu historycznego, zorganizowanego przez Lubelską Wojewódzką Komendę OHP. Celem konkursu „Kręćmy z historią” było m.in. zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich pasji, aktywności twórczej i artystycznej z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, poszerzanie wiedzy historycznej oraz poznawanie ciekawych osób, będących wzorem do naśladowania.

Tematyka konkursu nawiązywała do ważnych tematów, związanych z rocznicami wydarzeń historycznych, przypadających w 2020 r.: „Droga Polski do wolności – Wojna Polsko -Bolszewicka”, 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920”, „Św. Jan Paweł II – patron 2020 r.”, „40. rocznica powstania Solidarności”.

Komisja Konkursowa oceniła 12 filmów, związanych z rocznicami wydarzeń historycznych, przypadających w 2020 r., przygotowanych przez młodzież z dziesięciu placówek opiekuńczo-wychowawczych Lubelskiej Komendy OHP. Drugie miejsce przypadło Angelice Wielebie i Mateuszowi Krzysztoniowi z grupy wychowawczej OHP w Janowie Lubelskim za film pt. „40. rocznica powstania Solidarności”.

Uczniowie pod opieką Józefa Wieleby – nauczyciela historii podjęli temat, związany z 40. rocznicą powstania Solidarności. W nakręconym przez siebie filmie przedstawili historię Solidarności na Lubelszczyźnie oraz zaprezentowali sylwetki ludzi – działaczy, związanych z Solidarnością na Ziemi Janowskiej.

Gratulujemy serdecznie uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

Link do materiału: https://www.youtube.com/watch?v=4FeMY24K8t4&feature=youtu.be

Mariusz Wieleba; foto: archiwum szkoły