Powiat Janowski. Takiej inwestycji w zakresie pomocy społecznej jeszcze nie było

Takiej inwestycji w powiecie janowskim w zakresie pomocy społecznej jeszcze nie było. Na bazie dawnej spółdzielni „Roztocze” powstanie nowoczesny kompleks budynków administracyjno – usługowych na potrzeby podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W sumie, do Starostwa wpłynęło 12 ofert. Marcin Chocyk „Media-Bud” z Lublina zaproponował prawie 9,5 mln zł i to on wykona zadanie.

Stosowną umowę podpisano 17. lutego.
Za projekt architektoniczny odpowiada „Ambient” Studio Projektowe Piotr Gara z Gliwic, a za nadzór inwestycyjny – „Barbud” Usługi Projektowo – Budowlane Ilona Baran z Chrzanowa.

Inwestycja ruszy skoro wiosny, a pierwsi podopieczni pojawią się w nowym obiekcie za dwa lata, w październiku (ostateczny termin realizacji zadania to 30. września 2023 roku).

Inwestycja w 85. procentach finansowana jest z funduszy unijnych, 10 procent stanowią środki z budżetu państwa, a 5 procent plus VAT to jest tzw. „wkład własny” Powiatu Janowskiego.

Prace rozpoczną się od wyburzenia zniszczonych i zdewastowanych budynków

Ponad tysiąc m2 powierzchni użytkowej na prawie hektarowej działce robi wrażenie, podobnie jak sam obiekt, który będzie wyposażony w nowoczesne rozwiązania proekologiczne typu ogniwa fotowoltaiczne, umożliwiające ograniczenie zużycia energii, czy też inteligentne systemy zarządzania poborem wody i prądu.

Prace na poprzemysłowym terenie rozpoczną się od wyburzenia bezużytecznego parterowego budynku handlowo – usługowego i magazynowego oraz kikutów żelbetonowego szkieletu budynku produkcyjnego.

Na potrzeby administracyjno – biurowe ŚDS zostanie kompleksowo przebudowany i rozbudowany trzykondygnacyjny budynek (piwnica, parter i I piętro), który w czasach świetności spółdzielni pełnił funkcje biurowo – usługowe.

Wyglądem przestanie też straszyć parterowy budynek po dawnej szwalni, który zostanie dostosowany do funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w tego typu ośrodku wsparcia. Warto dodać, że ŚDS był i jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, której podopieczni – od 2023 roku, jednorazowo będą mogli również skorzystać z miejsc całodobowego pobytu (nie dłużej niż trzy miesiące, z możliwością przedłużenia – w wyjątkowych sytuacjach, do sześciu miesięcy).

Pozostała, dwukondygnacyjna część dawnej szwalni zostanie dostosowana do potrzeb podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Do tego dochodzi monitoring oraz przebudowa wszelkiego rodzaju dojść i dojazdów oraz budynku garażowego dla obu jednostek. Pojawią się również dwie odrębne dla placówek kotłownie na gaz ziemny i oddzielne przyłącza na prąd, wodę, kanalizację sanitarną i gaz ziemny.

Wygląd zmieni też otoczenie. Całość zostanie ogrodzona, więc nie będzie się już tam można „zamelinować”. Powstanie kilkadziesiąt miejsc parkingowych, droga z miejscem manewrowym dla busów, przywożących podopiecznych, chodniki i ławeczki, okazała altana z miejscem do grillowania, drewniana scena, stojaki na rowery i automatyczne bramy. Będzie dużo zieleni, ozdobne pergole i miejsce na drzewka ozdobne i ogródek warzywno – owocowy, a po dawnej spółdzielczości na ulicy Bialskiej zostaną jedynie stare drzewa z budkami lęgowymi dla ptaków.

Podwójne „Centrum Wsparcia” obejmie pomocą stu podopiecznych obu placówek (po 50 tu i tu), co oznacza zmianę ich siedziby. Na przeprowadzce na pewno skorzysta Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy. Kto jeszcze? Na dzień dzisiejszy, trudno powiedzieć. Z racji zwiększenia miejsc do rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pojawią się też nowe zatrudnienia, chociaż większość kadry będą stanowili dotychczasowi pracownicy ŚDS i WTZ.

Zaczęło się od porozumienia włodarzy powiatu janowskiego i kraśnickiego

– Motorem prospołecznego działania jest Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego i Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP – podkreślał podczas podpisania umowy Artur Pizoń – Starosta Janowski. – To jest wspólne osiągnięcie również Członków Zarządu Powiatu: Józefa Wieleby, Zenona Zyśko, Władysława Sowy i  Wicestarosty Michała Komackiego oraz Skarbnik Powiatu – Barbary Fuszary, która podpowiadała, jak to w finansowy sposób poprowadzić. Za poparcie inicjatywy dziękuję radnym powiatowym na czele z Przewodniczącym Sławomirem Dworakiem, a za pracę na etapie przygotowania i realizacji wniosku, rozstrzygnięcia przetargu, itp. Wiesławie Król i Robertowi Kamińskiemu – Naczelnikowi i Zastępcy Wydziału Logistyki i Gospodarki Mieniem, Anecie Sosnówce – inspektorowi ds. inwestycji oraz Grzegorzowi Krzysztoniowi – Sekretarzowi Powiatu. Podziękowania należą się też dyrektorom placówek – Joannie Jaworskiej-Gumienik i Annie Śmit oraz Annie Brzyskiej – Dyrektorowi Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – informował.

Patrząc na koszt i zakres działań, można powiedzieć, że powiatowa rewitalizacja terenów pod potrzeby ŚDS i WTZ na ulicy Bialskiej – obok budowanego w Kraśniku Środowiskowego Domu Wsparcia, jest jedną z najnowocześniejszych tego typu inwestycji w zakresie pomocy społecznej w województwie lubelskim.

Wszystko zaczęło się dwa lata temu od porozumienia włodarzy powiatu janowskiego i kraśnickiego, czego efektem był wielomilionowy wniosek na zewnętrzne dofinansowanie… A że partnerstwo popłaca, a wniosek przeszedł, to obie strony mogą się cieszyć z efektów działania, które ma znaczenie dla mieszkańców sąsiadujących ze sobą powiatów. Wcześniej, tego typu inwestycje były realizowane w infrastrukturze drogowej, ale na dużo, dużo mniejszą skalę.

Patrząc na powiatowe kontakty samorządowe na linii Janów – Kraśnik widać, że się one w ostatnim czasie mocno zacieśniły, a dwa samorządy na czele z Arturem Pizoniem – Starostą Janowskim i Andrzejem Rollą – Starostą Kraśnickim, raz dwa się porozumiały. Co prawda – historycznie rzecz ujmując, a więc patrząc na wieki wspólnej historii, często tak bywało, ale gospodarczo – niekoniecznie. Teraz to się zmienia…

I dobrze, że jest taka sprzężona przeciwwaga względem innych regionów, której efektem są inwestycje infrastrukturalne, i to w dobie pandemii… Jedno jest pewne – i tu i tu jest klimat inwestycyjny i żal by było na tym zakończyć…

Dodajmy, że inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13: Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.3 „Rewitalizacja Obszarów Miejskich”.

Alina Boś; foto: A.B., Eryk Widomski