Boisko wokół Liceum Ogólnokształcącego coraz bliżej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Jeszcze w tym roku, teren wokół „starego” ogólniaka zostanie zagospodarowany pod kątem sportowo – rekreacyjnym. Najwięcej pieniędzy pochłonie boisko wielofunkcyjne (wraz z wyposażeniem sportowym) oraz „uliczny trening”, czyli siłownie do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Do tego dochodzi odwodnienie, oświetlenie, ławki, stojaki na rowery i zagospodarowanie terenu w formie uporządkowanej zieleni (krzewy i rośliny uatrakcyjnią i „ożywią” teren, nadając mu rekreacyjnego charakteru).

Wykonawcą zadania jest „And – Bud” Sp. z o.o. z Andruszkowic w powiecie sandomierskim. Wartość zadania to kwota rzędu 780 tys. zł. Prawie 400 tys. zł stanowi dotacja ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, prawie 320 tys. do zadania dołoży organ prowadzący szkołę, czyli Powiat Janowski, a niemalże 80 tys. zł pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (środki unijne).

Umowę z wykonawcą – w imieniu Powiatu Janowskiego, podpisał Artur Pizoń – Starosta Janowski oraz Michał Komacki – Wicestarosta.

– Z przyszkolnych dobrodziejstw sportowo – rekreacyjnych będzie można korzystać już czerwcu br. – zapowiada Wiesław Dyjach – Dyrektor LO.

Alina Boś; foto: archiwum szkoły