Czas na zmiany w otoczeniu szpitala powiatowego w Janowie Lubelskim

W dniu 26. sierpnia br. dyrektor janowskiego szpitala – Renata Ciupak podpisała umowę z wykonawcą firmą E-MK-A Sp. z o.o. z Biłgoraja, dotyczącą realizacji wyczekiwanej społecznie inwestycji pn. „Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu przy szpitalu w Janowie Lubelskim”. Umowa opiewa na kwotę 4 830 250 zł.

Całość realizowanego zadania wraz z opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego oraz kosztami nadzorów inwestorskich oszacowano na łączną kwotę 4 930 250 zł. Realizacja tak dużej, kolejnej już inwestycji w szpitalu jest możliwa dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 150 000 zł oraz środków Powiatu Janowskiego w kwocie 1 776 450 zł.

W ramach realizacji zadania do końca przyszłego roku zostanie przywrócona i zmodernizowana funkcjonalność użytkowa terenów otaczających szpital powiatowy.

Inwestycja, zaplanowana do realizacji w systemie „Zaprojektuj – wybuduj”, obejmuje: wykonanie dróg dojazdowych i pożarowych, parkingów, ciągów pieszych, zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych, oświetlenie i ogrodzenie terenu z bramami wjazdowymi, zakup i montaż szlabanów z parkomatami, wiaty dla karetek szpitalnych, miejsc postojowych dla rowerów, zadaszenie nad wejściem głównym do budynku szpitala, stosowne oznakowanie terenu i budynków szpitalnych. Będzie ona dopełnieniem dla inwestycji termomodernizacji szpitala w Janowie Lubelskim.

Dziękujemy Jerzemu Bieleckiemu – Posłowi na Sejm RP, Lechowi Sprawce – Wojewodzie Lubelskiemu, Radzie i Zarządowi Powiatu z Arturem Pizoniem – Starostą Janowskim i Barbara Fuszarą – Skarbnik Powiatu za poparcie i pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych oraz zabezpieczenie udziałów własnych na realizację naszych wspólnych lokalnych zamierzeń inwestycyjnych, które niewątpliwie wpłyną na poprawę dostępności do szpitala.

Tekst; foto: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim