Gminy same zdobędą dane z ZUS do dodatku osłonowego

Mieszkańcy regionu masowo ruszyli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po zaświadczenia, żeby dostać z gmin dodatek osłonowy. Niepotrzebnie! Gminy mają obowiązek samodzielnie pobrać niezbędne im informacje o dochodach.

Osoby, zainteresowane dodatkami osłonowymi, które przyznają gminy, nie muszą występować do ZUS o zaświadczenia, dotyczące otrzymywanych świadczeń czy wysokości składki zdrowotnej. Gminy mają obowiązek samodzielnie pozyskiwać dane, niezbędne do ustalenia dochodu, żeby rozpatrzyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. Mają dostęp do niezbędnych informacji przez internet – w systemie Emp@tia. Przypomina o tym również Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wnioski o dodatek osłonowy należy składać w urzędzie gminy właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Małgorzata Korba – rzecznik ZUS w województwie lubelksim