ilustracja wpisu

Ogłoszenie o unieważnieniu w części otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych przy udziale środków finansowych z budżetu Powiatu Janowskiego w 2022 roku