ilustracja wpisu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych przy udziale środków finansowych z budżetu Powiatu Janowskiego w 2022 roku