I LO pamięta!

Pierwsze Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim przystąpiło do Akcji „Szkoła Pamięta” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W dniu 26 października 2022 r. wolontariuszki z klasy I b wraz z wychowawczynią i opiekunem Szkolnego Wolontariatu Izabelą Wąsek i nauczycielem bibliotekarzem Agnieszką Gierczak odwiedziły cmentarz parafialny w Janowie Lubelskim.

Odwiedziliśmy groby żołnierskie, groby zasłużonych dla naszej lokalnej społeczności, groby naszych byłych nauczycieli i pracowników szkoły oraz mogiły naszych uczniów. Zapaliliśmy znicze, pomodliliśmy się, przywołaliśmy ich sylwetki i sytuacje z nimi związane.

Na cmentarzu tym leży wielu naszych byłych uczniów, których również obejmujemy serdeczną pamięcią i cichym modlitewnym westchnieniem.

Pamiętamy! Niech spoczywają w pokoju…

Opiekun Szkolnego Wolontariatu Agnieszka Gierczak; foto: archiwum LO