Szkolne Święto Orki w ZS CKR w Potoczku

Tytuł Mistrza Orki 2022 w konkursie, zorganizowanym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zdobył Szymon Rycerz z klasy III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Uczeń wykazał się największą wiedzą i umiejętnościami, zdobywając 107 pkt. i wyprzedzając Mateusza Oleszka z klasy II Technikum (99 pkt. i II miejsce) i Stanisława Kozika z klasy II Szkoły Branżowej (97 pkt. i III miejsce).

Szkolny Konkurs Orki w ZS CKR w Potoczku odbył się 21 października i został połączony z prezentacją maszyn firm: PRONAR, SIPMA, POL-GROM,  AGROL, dealera produktów KOJA –  sponsorów zawodów.

W finale konkursu udział wzięło 9 zawodników z klas o profilu mechanicznym i rolniczym, którzy uzyskali najwyższe wyniki w przeprowadzonym dzień wcześniej teście wiedzy. Rywalizacja finałowa polegała na wykonaniu orki pługiem obrotowym 4 suportowym w technologii Vario, udostępnionym na potrzeby konkursu przez firmę AGROL dealera KOJA. Zadaniem uczestnika było ustawienie rozkalibrowanego zestawu w jednym przejeździe i przejechanie na drugą część pola, gdzie zawodnicy wykonywali orkę właściwą. Przy ocenie zadania brano pod uwagę, m.in. prostoliniowość bruzdy, głębokość orki, jakość pracy pługa (przykrycie resztek pożniwnych, ukształtowanie bruzdy), zagłębianie i wypłycanie pługa oraz wykonanie zadanie w czasie 30 minut. Każdego uczestnika wnikliwie oceniała komisja w składzie: Paweł Nieściur – przewodniczący i członkowie – Wiesław Mianowany i Łukasz Drewniowski.

W trakcie trwania konkursu można było zapoznać się z produktami firmy Pronar – głównego patrona naszego konkursu i fundatora głównej nagrody – rozsiewacza do nawozów!

Po wykonaniu orki konkursowej firma Sipma wykonała pokaz zbioru zielonki. Jednocześnie, przedstawiciele Pol-grom prezentowali jeden ze swoich produktów, agregat talerzowy ZEUS 300, który świetnie się spisał się w czasie pracy w polu i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród oglądających.

Poziom konkursu w ocenie jury był bardzo wysoki, co świadczy o dobrym poziomie przygotowania i kształcenia w szkole. Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali symbolicznymi upominkami, zaś finaliści konkursu – dzięki hojności sponsorów, otrzymali cenne nagrody: rozsiewacz Pronar, wałek przekaźnika mocy, zestaw kluczy od firmy Pol-grom i bony rabatowe od właściciela Agrol.

Serdecznie dziękujemy sponsorom i patronom konkursu: firmom PRONAR, AGROL, KOJA, SIPMA i POL-GROM, a zawodnikom składamy gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów.

Paweł Nieściur, Zenon Mazur; foto: Łukasz Drewniowski