III Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z udziałem drużyny z Janowa

Dziewiątego grudnia 2023 r. przedstawiciele Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Janowie Lubelskim – Szymon Kaczmarski, Alan Szwedo i Adam Dolecki wraz z opiekunem druhem Krzysztofem Kurasiewiczem wzięli udział w III edycji Sejmiku Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa lubelskiego.

Organizatorem był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i integracja środowiska Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wydarzenie odbyło się w Parku Naukowo-Technologicznym. Wzięło w nim udział około 400 przedstawicieli drużyn.

Po inauguracji, zgromadzeni zostali rozdzieleni na grupy obejmujące dowódców, członków MDP i opiekunów, z którymi podjęto pracę nad różnymi tematami w dziedzinie pożarnictwa. Po kilku godzinach pracy i dyskusji organizator zapewnił obiad. Po posiłku uczestnicy wrócili do grup roboczych, kontynuując intensywne dyskusje. Na zakończenie, prezentowano opracowane wnioski i poglądy dowódców, co było ważnym elementem wydarzenia. Spotkanie stanowiło istotny krok w kierunku budowania wspólnoty drużyn pożarniczych z województwa lubelskiego, umożliwiając przy tym wymianę doświadczeń i wspólną integrację.

Tekst; foto: druh Krzysztof Kurasiewicz, Szymon Kaczmarski