Jednostka OSP w Lutem otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Mały Strażak”

Dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutem w ramach programu „Mały strażak” 2023 pod nazwą „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej, służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lutem” w kwocie 15 tys. zł został zakupiony następujący sprzęt i wyposażenie:

– 1 komplet ubrania specjalnego,

– 6 par rękawic specjalnych,

– 6 sztuk kominiarek niepalnych,

– radiotelefon przewoźny,

– pompa do wody zanieczyszczonej Honda z wężami ssawnymi.

Za uzyskane środki strażacy zakupili sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej, służące do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Zakupiony sprzęt, niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Zakup sprzętu i środków ochrony osobistej, który wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości oraz Gminy Modliborzyce możliwy był dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Tekst; foto: Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim