Rozbudowa budynku Janowskiego Ośrodka Kultury. Dokumentacja techniczna już jest

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Od kilku lat planujemy rozbudowę budynku Janowskiego Ośrodka Kultury. Plany te wynikają z wielu powodów np. braku prawdziwej sali prób, w której mogłaby się pomieścić Olek Orkiestra. Brakuje nam sali, w której zmieszczą się tancerze, ćwiczący układy taneczne przed turniejami tańca. Brakuje również odpowiedniej liczby sanitariatów, szczególnie gdy sala widowiskowa zapełniona jest widzami. Powodów rozbudowy jest dużo więcej, dlatego wykonaliśmy pierwszy krok, jakim jest przygotowanie dokumentacji technicznej.

Na dokumentację techniczną otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 80 000 zł. Na wkład własny w wysokości 39 310 zł środki finansowe przekazała nam  Gmina Janów Lubelski.

Projektujemy na parterze:

– salę prób o powierzchni 142 m2 doskonale wygłuszoną, akustyczną ze sprzętem nagłaśniającym;

– szatnię ok. 12 m2, która będzie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego holu;

– na komunikację poziomą przewidujemy ok 37 m2, która na parterze zostanie połączona z istniejącym holem budynku;

– na komunikację pionową w postaci klatki schodowej przewiduję się ok. 33 m2;

– pomieszczenie porządkowe MOP ok. 1,4 m2;

– toaletę dla NSP i matki z dzieckiem ok. 6,5 m2;

– toaletę damską na 5 kabin z przedsionkiem ok. 23 m2;

– toaletę męską na 3 kabiny i trzy pisuary z przedsionkiem ok. 22 m2;

– garaż na samochód ok. 20 m2;

Na piętrze projektujemy:

– salę główną – wielofunkcyjną o powierzchni 210 m2 i wysokości minimum 3,5 m, wyposażoną w scenę mobilną, nagłośnienie stałe liniowe, wielofunkcyjne oświetlenie, tj. teatralne i  koncertowe na DMX. Klimatyzacja i wentylacja mechaniczna. Krzesła i stoły składane, ekran ledowy, rolety zewnętrzne automatyczne, inteligentne sterowanie i zarządzanie salą;

– klatkę schodową przeciwpożarowa ok. 30 m2;

– pomieszczenie socjalne ok. 10 m2;

– komunikację z magazynem ok. 50 m2.

Zaprojektujemy również  parking na minimum 12 samochodów.

Gdy dojdzie do rozbudowy to ten proces nie zakłóci działalności Jok-u. Dokumentację opracowuje firma architektoniczna Skubik – Art. Prezentujemy wizualizację budynku z niektórymi pomieszczeniami.

Janowski Ośrodek Kultury