Wbito symboliczne łopaty pod budowę Komendy Powiatowej wraz z jednostką ratowniczo – gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

Symbolicznym wbiciem łopaty na Borownicy rozpoczęto wczoraj budowę Komendy Powiatowej wraz z jednostką ratowniczo – gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Inwestycja pochłonie prawie 28,5 miliona zł. Zadanie z gwarancją do 2031 roku wykona „Solkan” z Rzeszowa. Za proces budowlany odpowiada inwestor zastępczy – ZDI Spółka z o.o. z Zamościa. Termin zakończenia budowy strony ustaliły na dzień 31. grudnia 2025 roku. I to właśnie wtedy przyjdzie czas na przeprowadzkę. Opustoszeje stara siedziba Komendy przy ulicy Piłsudskiego w Janowie Lubelskim, z której strażacy zabiorą dokumenty, sprzęt, samochody… Zacznie tętnić życiem nowa, wybudowana na ponad hektarowej działce, zakupionej przez Powiat Janowski za prawie 580 tys. zł przy ulicy Inwestorskiej na Borownicy.

Atutem nowej lokalizacji jest sąsiedztwo drogi krajowej i ekspresowej, a w przyszłości – obwodnicy Janowa Lubelskiego, a więc szybszy dojazd do zdarzeń przez zastępy PSP. W nowej siedzibie znajdą się nowoczesne rozwiązania z odnawialnymi źródłami energii, stacją paliw, myjnią, warsztatem, 10-stanowiskowym garażem dla wozów bojowych i pojazdów pomocniczych, parkingiem, siłownią, boiskiem wielofunkcyjnym, wspinalnią, stacją obsługi urządzeń ochrony dróg oddechowych, zbiornikiem z wodą do celów szkoleniowych i nowoczesnym centrum kierowania. Ewenement stanowi mini poligon dla jednostek OSP – duży plac z budynkiem do ćwiczeń, gdzie będzie można zadymiać, gasić itp.

– Kluczowe znaczenie dla powodzenia inwestycji miały działania kilku osób, dzięki którym budowa janowskiej Komendy zdobyła rządowe wsparcie. Prawda jest taka, że bez środków finansowych z budżetu państwa tego typu inwestycje – kluczowe dla społeczności lokalnych, byłyby niemożliwe do realizacji – mówił Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy PSP. – W tym zakresie, nieoceniona była i jest pomoc Michała Moskala – szefa Gabinetu Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który lobbował w Warszawie za wpisaniem inwestycji do ustawy modernizacyjnej służb mundurowych, który jest dobrym duchem strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, za co serdecznie dziękuję.

W dalszej kolejności, za „zaangażowanie na rzecz budowy nowej siedziby dla strażaków PSP, za wieloletnią pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie janowskim” Pazdrak podziękował także Jerzemu Bieleckiemu – Posłowi na Sejm RP V, VIII i IX kadencji.

Kolejne podziękowania popłynęły pod adresem Wojewody Lubelskiego – Lecha Sprawki, Komendanta Głównego i Wojewódzkiego PSP – generała Andrzeja Bartkowiaka i nadbrygadiera Grzegorza Alinowskiego, Artura Pizonia – Starosty Janowskiego, który „jako pierwszy uwierzył w powodzenie inwestycji, który wspierał i pomagał”, Barbarze Fuszarze – Skarbnik Powiatu i radnym powiatowym (za zakup działki pod budowę) oraz burmistrzom, wójtom, radnym miejskim i gminnym z gminy Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki za partycypowanie w kosztach dokumentacji technicznej.

Pod koniec spotkania, aby inwestycja przebiegała zgodnie z planem, szczęśliwie i pomyślnie, ks. kapelan Józef Krawczyk poświęcił plac budowy nowej Komendy Powiatowej PSP.

Tekst; foto: Alina Boś