KRUS. IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Jak co roku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Janowie Lubelskim zachęca do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Aby wziąć udział w konkursie należy ułożyć rymowankę, promującą sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. Kampania jest organizowana w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Jej celem jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008 – 2012 z całej Polski, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Kompletne zgłoszenie, tj. rymowankę i formularz zgłoszeniowy, podpisany przez rodzica lub opiekuna, należy przesłać do 20. marca 2023 roku na e-mail: lublin@krus.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin.

W rymowance muszą się znaleźć przynajmniej 4 słowa spośród niżej wymienionych, użyte w dowolnej liczbie i odmianie. Wymagane słowa: zatrucie, środowisko, niebezpieczeństwo, natura, karencja, toksyczny, ochrony, szkodliwe.

Konkurs odbywa się w 2 etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim.

Zachęcamy do udziału w konkursie, gdyż czekają atrakcyjne nagrody, m.in. na etapie wojewódzkim zostanie wybranych 3 laureatów, z których każdy otrzyma nagrodę o wartości około 500 zł, natomiast na etapie ogólnopolskim zostanie wybranych 20 laureatów, którzy otrzymają nagrody po około 1000 zł każdy.

Materiały edukacyjne, dotyczące tematyki rymowanki, dostępne są na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl w sekcji „Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym” pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3618&tx_news_pi1%5 Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c154749f51f80da4e 7eeb6af699e1292

W przypadku pytań prosimy o kontakt z najbliższym OR KRUS (adresy OR) lub Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Janowie Lubelskim

REGULAMIN KRUS