Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Janowie Lubelskim już działa

Od stycznia b.r. działa w naszym mieście Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Usytuowany jest przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29; poradę i/lub pomoc można uzyskać we wtorki i czwartki w godz. 15:00 – 20:00. Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą tam otrzymać specjalistyczną pomoc prawną, psychologiczną, a w razie potrzeby również materialną czy zdrowotną.

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem z wyniku: przemocy domowej, kradzieży lub oszustwa, rozboju lub pobicia, uchylania się od alimentów, groźby karalnej, stalkingu, wypadku komunikacyjnego, uszkodzenia ciała albo innego przestępstwa – przyjdź lub zadzwoń pod nr tel. 785-779-618, na pewno uzyskasz wsparcie.

Tekst; foto; Kamila Strykowska-Momot