Kursy zawodowe dla uczniów ZS CKR w Potoczku

Wraz z nowym rokiem szkolnym, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku rozpoczęły się kursy z branży gastronomicznej, realizowane w ramach projektu ,,Profesjonaliści na rynku pracy’’. To już kolejna grupa uczniów, kształcąca się w zawodzie technikum żywienia i usług gastronomicznych, która skorzystała z szansy uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

W pierwszych dniach września 2021 roku odbył się kurs kelnerski. Składał się z zajęć teoretycznych i praktycznych. W części teoretycznej uczestnicy zapoznali się z charakterystyką pracy kelnera, a następnie ćwiczyli przy zaaranżowanym stole konsumenckim pełną obsługę gości. Młodzież przez cztery dni poznawała metody obsługi oraz doskonaliła umiejętności poprawnego nakrywania do stołu.

Programy kursów zostały stworzone dla młodzieży, przygotowującej się do pracy w gastronomii. Każdy uczestnik otrzymał odpowiednie zaświadczenia i certyfikaty ukończenia szkolenia. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie mogą wykorzystać zarówno w szkole, jak i w domu i w przyszłej pracy.

Na grupowym zdjęciu (od lewej): Natalia Świś, Emilia Łazarz, Kamila Konopa, Wiktoria Moskal, Błażej Bącal, Magdalena Szymona, Kinga Ludian, Wiktoria Pelc

Tekst; foto: Justyna Wielgus