Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości – wkrótce rusza nabór

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. zaprasza do udziału w projekcie Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i starszych, mieszkających na terenie województwa lubelskiego. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od 11 maja br. Maksymalna kwota unijnej dotacji to ponad 52 tysiące złotych.

Celem konkursu jest zwiększenie liczby miejsc pracy w regionie poprzez stworzenie 66 nowych miejsc pracy na terenie województwa w 55 nowo powstałych firmach. Projekt zakłada przekazanie potrzebnej wiedzy 60 osobom oraz udzielenie 55 bezzwrotnych dotacji w wysokości do maksymalnie 27 tysięcy złotych i wsparcia pomostowego do 2100 złotych przez okres 12 miesięcy (łącznie to 52 200 złotych).

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i starszych, mieszkających na terenie województwa lubelskiego. Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), biernych zawodowo, ubogich osób pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych, których wynagrodzenie nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia. Z dotacji skorzystać mogą imigranci, reemigranci oraz osoby, odchodzące z rolnictwa.

W ramach pomocy zaplanowano:

  1. wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przyczyni się do nabycia wiedzy i umiejętności, niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w postaci szkolenia ABC przedsiębiorczości i indywidualnego wsparcia doradczego;
  2. bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej maksymalnie w kwocie do 27 tysięcy złotych;
  3. wsparcie pomostowe dla założonych działalności gospodarczych przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania w kwocie do 2100 zł/mc.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w biurze projektu, znajdującym się w siedzibie LPNT przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 w Lublinie od 11 maja br., w godzinach 10.00 – 14.00.

Szczegółowe informacje, wraz z wymaganą dokumentacją oraz sposobami jej dostarczenia, dostępne są na stronie: http://lpnt.pl/aktualnosci/ArticleNjBlZGJjOT

Remigiusz Małecki – Rzecznik Prasowy Województwa Lubelskiego