Nagrodzeni uczniowie ZSCKR w Potoczku

Na początku grudnia do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku dotarły nagrody dla uczniów, biorących udział w konkursie „Akademia wiedzy o mięsie od pola do stołu”. Konkurs, organizowany on-line, miał na celu edukację oraz promowanie spożycia i produkcji wołowiny i mięsa indyczego, a także budowanie świadomości w zakresie tradycji i dorobku polskiego sektora rolno – spożywczego. Adresowany był do uczniów szkół średnich o profilu spożywczym, rolniczym, gastronomicznym i pokrewnych z województwa mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Z ZSCKR w Potoczku udział wzięły dwie drużyny: 9- i 7- osobowa, składające się z uczniów, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Oba zespoły zostały wyróżnione za kreatywność w tworzeniu hasła, promującego pracę w zakładach przetwórstwa mięsa drobiowego i wołowego. Dyplomy i nagrody rzeczowe uczniowie odebrali z rąk dyrektora szkoły Dariusza Wolana wraz z życzeniami kolejnych takich przedsięwzięć i inicjatyw.

Gratulujemy i dziękujemy młodzieży za aktywność.

Helena Ślusarz, Justyna Wielgus – nauczyciele przedmiotów gastronomicznych, opiekunowie drużyn; foto: archiwum szkoły