Pielgrzymka maturzystów LO na Święty Krzyż

Z inicjatywy uczniów klas maturalnych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim dnia 21. marca 2022 roku została zorganizowana pielgrzymka na Święty Krzyż.

Maturzyści wspólnie wyjechali na dzień skupienia do najstarszego polskiego sanktuarium na Świętym Krzyżu. Pielgrzymowanie rozpoczęło się od rozważania stacji Drogi krzyżowej, wspinając się na górę Świętego Krzyża, zwanej Drogą Królewską, wijącą się po Puszczy Świętokrzyskiej. Następnie, uczestniczyli we mszy św. w świętokrzyskim sanktuarium oraz mieli możliwość adoracji Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, modląc się o dary Ducha Świętego na czas egzaminów dojrzałości.

Jak podkreślali maturzyści, był to dla nich bardzo szczególny czas nabrania duchowych sił na czas matur, wyciszenia oraz integracji klasowej, której zabrakło podczas lata nauki w szkole średniej, spowodowanej trwającą od 2 lat pandemią covid19.

Podczas pielgrzymki, maturzystom towarzyszyli katecheci, wychowawcy oraz nauczyciele. Opiekunem duchowym pielgrzymki był ks. Tomasz Kopeć.

Tekst; foto: archiwum LO