Piotrawin – wycieczka „z klasą” emerytów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów… Zarząd Rejonowy w Janowie Lubelskim zorganizował wycieczkę do Piotrawina dla 53. osób, które nie mogą pozwolić sobie na dłuższy wyjazd i które legitymują się oświadczeniem o niepełnosprawności. Wycieczka miała charakter poznawczo-rekreacyjny i doskonale wpisywała się w cele Stowarzyszenia.

Piotrawin to niewielka wioska, położona nad Wisłą koło Kamienia w powiecie Opole Lubelskie, gdzie stykają się Kazimierski Park Krajobrazowy, Wrzelowiecki Park Krajobrazowy, Małopolski Przełom Wisły oraz Natura 2000. Wycieczkowicze mieli okazję podziwiać to niezwykłe miejsce, korzystając z punktu widokowego, znajdującego się na skarpie nad nieczynnymi już kamieniołomami przy granicy z gminą Józefów n/Wisłą.

W programie jednodniowego pobytu było zwiedzanie gotyckiego kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika. wraz z kaplicą, parkiem i bogatą historią jednej z najstarszych parafii w Polsce oraz muzeum, w którym znajduje się Skarbiec, wiekowe ornaty i malowidła, przedstawiające sceny z historii tego miejsca.

Wycieczkę oprowadzał kustosz muzeum Wiktor Niedziałek, który w ciekawy sposób opowiedział o historii Pałacu Piotrawina, kupionego wraz z ziemią przez jego rodziców – państwa Niedziałków z Janowa Lubelskiego.

Ciekawostką dla nas była historia rodziny Cywińskich, którzy do końca II wojny światowej byli właścicielami w/w dóbr.

Podczas pobytu, grupa korzystała ze znakomitej kuchni w pałacyku oraz terenu do tańca, rekreacji i przysłowiowego grilla.

Tegoroczny wyjazd 23. kwietnia zakończył tegoroczne obchody Światowych Dni Inwalidy.

Tekst; foto: Zofia Widz-Baryła