Plany przebudowy drogi wojewódzkiej na trasie Modliborzyce – Zaklików. Samorządowcy prowadzą rozmowy

Drogi powiatowe i gminne w powiecie janowskim są w coraz lepszym stanie, ale droga wojewódzka nr 857 na trasie Modliborzyce – Słupie – Stojeszyn – Brzeziny – Potoczek niestety nie.

Kiepska nawierzchnia, słaba podbudowa, nienajlepsze chodniki i przestarzałe rondo z 2009 roku w Potoczku… Najwyższa pora coś z tym zrobić. Zarządcą drogi jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, co nie znaczy, że Zarząd Powiatu nie jest zainteresowany „zmianą na lepsze”, co wybrzmiało podczas roboczej wizyty członków Zarządu Powiatu z Pawłem Szumerą – Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Planowana inwestycja łączy województwo lubelskie z województwem podkarpackim, stanowiąc główną drogę dojazdową do otwartej niedawno drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów.

Część lubelska znajduje się w powiecie janowskim na prawie 10-kilometrowym odcinku od Modliborzyc do Potoczka, część podkarpacka stanowi ponad 7-kilometrowy fragment drogi od Potoczka do Zaklikowa w powiecie stalowowolskim.

Droga wojewódzka nr 857 o 17-kilometrowej długości przebiega równoleżnikowo, łącząc drogę wojewódzką nr 855 w Zaklikowie z drogą krajową nr 19 i 74 w Modliborzycach. Drogą zarządzają dwa podmioty: na odcinku Modliborzyce – Potoczek, Lubelski Zarząd Dróg Wojewódzkich, na odcinku Potoczek – Zaklików, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Na dzień dzisiejszy trudno mówić o ramach czasowych, montażu i źródłach finansowania. Ważne, aby urzędy marszałkowskie zabukowały w przyszłorocznych budżetach środki finansowe chociażby na wykonanie dokumentacji projektowej, która też wymaga czasu. Być może, w realizację zadania włączą się samorządy lokalne, ale kiedy i w jakim zakresie… Czas pokaże…

Na głównym zdjęciu podczas wizji lokalnej (od lewej): Władysław Sowa – Członek Zarządu Powiatu, Artur Pizoń – Starosta Janowski, Przewodniczący Zarządu Powiatu, Michał Komacki – Wicestarosta, Paweł Szumera – Dyrektor  Lubelskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Józef Wieleba – Członek Zarządu Powiatu, Witold Kuźnicki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Piotr Gajewski – Naczelnik Wydziału Dróg LZDW, Zenon Zyśko – Członek Zarządu Powiatu.

Tekst; foto: Alina Boś