Rozpoczęło się palowanie fundamentów pod budowę Komendy Powiatowej PSP

Na placu budowy Komendy Powiatowej wraz z jednostką ratowniczo – gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęły się dzisiaj prace, związane z palowaniem fundamentów. Oczywiście, wcześniej zrobiono tzw. „podbudowę”. Zebrano warstwę ziemi, wypoziomowano teren, położono geowłókninę i wysypano tłuczeń. Teraz, po roboczej „platformie” bez problemów porusza się palownica, czyli maszyna do drążenia otworów w gruncie i formowania w nim pali, a więc palowania. Jak działa?„Wiertnia” – rozpychając ziemię na boki, wierci otwory do 12 metrów głębokości, w które wlewa się beton dużo wyższej klasy aniżeli beton mostowy.

O tym, że palowanie jest konieczne zadecydowały warunki wodno – gruntowe i specyfika wznoszonego obiektu. Stąd, decyzja o zastosowaniu palowych „podpór”, dzięki którym budynek przy ulicy Inwestorskiej na Borownicy nie będzie pękać ani „siadać”, a obciążenia z obiektu zostaną przeniesione w głąb gruntu. Zaletą „palowego” rozwiązania jest też czysty plac budowy.

Pali będzie 382, a palowanie potrwa 4 – 6 dni. – Idzie sprawnie. Każdego dnia, „zainstalowanych” zostanie około 80 pali. Konstrukcja jest pancerna, a palowanie – do głębokości 12 m. Po wypalowaniu, pale przejdą odpowiednie próby. Jeśli wszystko będzie dobrze, to w następnym roku na stworzonym posadowieniu zostanie wylana ława betonowa – informuje Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy PSP.

Palowanie, obejmujące budynek główny i budynek ćwiczebny, zakończy tegoroczny etap strażackiej inwestycji.

Pieniądze pochodzą z „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Inwestorem zadania jest Komenda Powiatowa PSP, wykonawcą – „Solkan” z Rzeszowa, a inwestorem zastępczym – ZDI Sp. z o.o. z Zamościa, która za pół miliona zł zadba o obsługę inwestycyjną strażackiego zadania.

Wartość zadania – ponad 28,5 mln zł. Szczegółowy rozkład działań w latach 2023-2025 określa harmonogram rzeczowo – finansowy, z którego wynika, że najważniejsze prace inwestycyjne – na ponad 24 mln zł, zostaną wykonane w 2025 roku (milion zł zostanie wydatkowany w tym roku, a 3 mln 250 tys. zł – w roku następnym).

Termin zakończenia budowy strony ustaliły na dzień 31 grudnia 2025 roku, a termin gwarancji – do 2031 roku.

Alina Boś; foto: KP PSP w Janowie Lubelskim