Ślubowanie uczniów klas pierwszych w I LO im.Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

8 października swój wielki dzień mieli nasi pierwszoklasiści, którzy złożyli uroczyste ślubowanie i  zostali przyjęci do społeczności uczniowskiej I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. To ważny moment w życiu wszystkich uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczęli w naszej szkole kolejny etap kształcenia. W tym uroczystym dniu zaszczycili nas swoją obecnością znamienici goście: Wicestarosta Powiatu Janowskiego Pan Michał Komacki, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelski ks. Tomasz Lis oraz  skarbnik Rady Rodziców Pani Anna Pelc.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych zostało poprzedzone wspólnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego oraz wystąpieniem  Dyrektor szkoły Wiesławy Dyjach, która  kierując swe słowa do uczniów, wyraziła przekonanie, iż czas spędzony w murach I LO będzie z pewnością „interesującą podróżą, podczas której przekonacie się, że możecie tu liczyć na ludzi,którzy będą nieść Wam pomoc w każdej sytuacji”.

Następnie przedstawiciele klas pierwszych, w obecności gości, dyrekcji szkoły, wychowawców i nauczycieli złożyli w imieniu swoim i swoich kolegów uroczystą przysięgę na sztandar szkoły ślubując  z godnością reprezentować ją, dochować wierności jej tradycjom, postępować zgodnie z zasadami humanizmu, patriotyzmu i tolerancji oraz żyć w poszanowaniu honoru i godności drugiego człowieka.

Ten wyjątkowy dzień, którego zwieńczeniem był akt ślubowania, powinien na zawsze pozostać w pamięci uczniów i przypominać im o zobowiązaniu, którego się podjęli  przekraczając mury I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza  w Janowie Lubelskim. Pamiętajcie, Drodzy Pierwszoklasiści, że kontynuujecie swoją edukacyjną przygodę w miejscu wyjątkowym, w miejscu, które może poszczycić się ponad stuletnią tradycją, której przyświecają fundamentalne zasady, uniwersalne wartości.

Wszystkim naszym młodszym koleżankom i kolegom, którzy oficjalnie stali się częścią naszej szkolnej społeczności życzymy, aby w czasie czterech lat nauki nie tylko zdobywali wiedzę, ale także rozwijali swoje pasje i nawiązywali przyjaźnie, które przetrwają lata.

Tekst: Dorota Rachwalska – Kata; Foto: uczniowie klasy II D