Szkolenie Wodne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP w Klubie Żeglarskim „ZEFIR” w Janowie Lubelskim – 2021r.

Na Przystani Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” w Janowie Lubelskim trwa szkolenie żeglarskie wstępne „Wiatr i woda – pierwsze spotkanie” dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Powiatu Janowskiego.

Tak jak w 2020 r., z uwagi na stan korona wirusa organizacja zajęć przebiega zgodnie z przepisami sanitarnymi, zaleceniami Polskiego Związku Żeglarskiego i wytycznymi Klubu – opublikowanymi na stronie internetowej KŻ „ZEFIR” JL.

Dobrze przyjęły się ubiegłoroczne zalecenia PZŻ zgodnie z którymi część teoretyczna zajęć (budowa sprzętu pływającego i ratunkowego, węzły, prawo drogi, kursy względem wiatru) prowadzona jest zdalnie poprzez dostęp do materiałów na stronie internetowej KŻ.

Natomiast część praktyczna prowadzona jest w mniejszych grupach na przyległych do Przystani pomostach i akwenie.

Po zaliczeniu umiejętności obsługi rzutki ratunkowej (rzut do koła ratunkowego) młodzi strażacy ruszają na wodę. Tam nabywają umiejętność wejścia do sprzętu (kajak, łódź wiosłowa) i wiosłowania: do przodu, do tyłu, skręty i zatrzymanie. Uczestniczą też w krótkim rejsie łodzią żaglową. Po zaliczeniach otrzymują certyfikaty – zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Trwają też zajęcia doskonalące i pływanie na czas: kajak i łódź wiosłowa – jedynki oraz łódź wiosłowa –cała załoga pagajami.

Podsumowaniem – oczekiwanym przez wszystkich sprawdzianem umiejętności będzie spływ kajakowy rzeką Bukowa.

Natomiast z uwagi na stan korona wirusa już po raz drugi nie będzie tak popularnych kiedyś zawodów w sportach wodnych z elementami sportów pożarniczych.

W organizacji zajęć współpracują: Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim, OSP z Gmin Powiatu Janowskiego, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Janowie Lubelskim, Klub Żeglarski „ZEFIR” w Janowie Lubelskim.

Zajęcia są realizowane w ramach projektu „Szkolenie wodne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Powiatu Janowskiego – 2021 r.” z dofinansowaniem Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Dotychczas zajęcia ukończyły MDP OSP: Wierzchowiska I oraz Modliborzyce; trwają zajęcia MDP OSP Janów Lubelski; zapowiedziały przyjazd MDP OSP: Potok Wielki i Momoty Górne.

Organizatorzy zapraszają pozostałych zainteresowanych na zajęcia dla MDP OSP z terenu Powiatu Janowskiego.

Na foto: zajęcia MDP OSP Wierzchowiska I.

Antoni Sydor
Komandor KŻ „ZEFIR”
w Janowie Lubelskim
Foto: Jerzy Duda
Janów Lubelski, 26.07.2021 r.