Twój dom. Tutaj każdy ma serce dla każdego… – oferta „Barki” Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

„BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim funkcjonuje od 1950 roku. Dom jest jednostką budżetową Powiatu Janowskiego, ma charakter ponadlokalny, posiada 180 miejsc i jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku (budynki nr: I, II, III, IV), osób przewlekle psychicznie chorych (budynki nr V, VI), osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (budynek nr VII) kobiet i mężczyzn.

Dom jest usytuowany w siedmiu jednopiętrowych budynkach na powierzchni ponad 2 hektarów. Mieszkańcy Domu umieszczani są w poszczególnych budynkach w zależności od posiadanej dysfunkcji.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Dom dysponuje 94 pokojami, w tym 35 jednoosobowych, 32 dwuosobowe, 27 trzyosobowych. Budynki pozbawione są barier architektonicznych (podjazdy, windy) i otoczone alejkami spacerowymi. Dom posiada trzy place: z kapliczką z figurą Matki Bożej, z posągiem Jana Pawła II i z fontanną.

Na terenie Domu znajdują się: kaplica, świetlica, gabinet psychologa, pomieszczenia do fizykoterapii, kinezyterapii i terapii zajęciowej. W każdym budynku mieszkalnym znajduje się: gabinet zabiegowy, jadalnia, kuchnia podręczna i pokoje dziennego pobytu. Dom posiada własną kuchnię, pralnię i kotłownię gazową.

W zależności od potrzeb Mieszkańcy mogą uczęszczać na warsztaty terapii zajęciowej oraz korzystać z turnusów rehabilitacyjnych i wycieczek.

Najważniejsze  atuty Domu to:

 • bardzo dogodna lokalizacja – Nowe Centrum miasta, łatwy dojazd, blisko do szpitala i innych instytucji,
 • teren ogrodzony i całodobowo dozorowany przez portiera,
 • ciepła i rodzinna atmosfera,
 • kompleksowa i profesjonalna opieka pielęgniarska,
 • opieka medyczna lekarza rodzinnego i lekarza psychiatry,
 • zaspakajanie potrzeb religijnych – codziennie msza św. w kaplicy Domu,
 • zabiegi rehabilitacyjne z zakresu: kinezyterapii (rehabilitacja ruchowa – przyłóżkowa i na sali ćwiczeń) i fizykoterapii (laser, pole magnetyczne, ultradźwięki, jonoforeza, diadynamik, prądy TENS), zgodnie z zaleceniami lekarza na terenie Domu,
 • wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny, np. atlas, bieżnia, UGUL,
 • smaczna i zdrowa kuchnia domowa – posiłki dietetyczne wg zaleceń lekarza,
 • pokoje wyposażone w instalacje alarmowe: przyzywową i przeciwpożarową oraz telewizja kablowa,
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych – podjazdy, windy, łóżka rehabilitacyjne, podnośniki: transportowo – kąpielowe i wannowe, samochody osobowe,
 • aktywne formy rehabilitacji i rekreacji – organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i wycieczek,
 • integracja z lokalnym środowiskiem.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu – jeden z najniższych w województwie lubelskim. Dom został wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Domów Pomocy Społecznej, prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod pozycją nr 36.

Skierowanie do Domu i odpłatność za pobyt – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Szczegółowych informacji o możliwości zamieszkania w Domu udzielają pracownicy socjalni.

Kontakt: 23-300 Janów Lubelski, ul. Wiejska 12, tel./fax 15 8720824
strona internetowa: http://dpsjanow.pl/ , e-mail: dpsjanow@wp.pl