Uproszczenie naboru do WOT

Od 1 lutego 2021 r. obowiązują nowe przepisy, które upraszczają procedurę rekrutacji do terytorialnej służby wojskowej. Zmiany te, w istotny sposób ułatwią nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej, zwłaszcza kandydatom, mającym już orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej.

Kandydaci, ubiegający się o powołanie do terytorialnej służby wojskowej, posiadający już uprzednio orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (tj. kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej) przez powiatowe lub wojewódzkie komisje lekarskie, w ramach kwalifikacji wojskowej, nie muszą już przechodzić dodatkowych badań w wojskowej komisji lekarskiej. O przydatności do służby w WOT decyduje kategoria zdrowia, wpisana do książeczki wojskowej. Bez zmian pozostają natomiast regulacje, dotyczące badań psychologicznych. Muszą je przejść wszyscy ochotnicy, łącznie z tymi, którzy mieli już wcześniej orzeczoną kategorię zdolności do służby.

Do skrócenia naboru do czynnej służby wojskowej przyczynią się ponadto Wojskowe Centra Rekrutacji (WCR), powoływane od września 2020 r. przy Wojskowych Komendach Uzupełnień na terenie kraju. Maksymalnie, w ciągu jednego dnia, kandydat do terytorialnej służby wojskowej odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz zostanie zbadany przez komisję lekarską. W przypadku pozytywnej opinii specjalistów z WCR, kandydat na żołnierza jeszcze tego samego dnia otrzymuje kartę powołania na szkolenie podstawowe.

Główne wymagania dla kandydatów to: obywatelstwo polskie, pełnoletność, zdrowie fizyczne i psychiczne, niekaralność. Ponadto, ochotnik nie może pełnić innego rodzaju służby wojskowej oraz posiadać przydziału kryzysowego. Jeśli spełniasz te wymagania – masz otwartą drogę do rekrutacji.

Materiał video dla kandydatów. Chcesz zostać żołnierzem 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej? Zastanawiasz się, jakie są wymagania, jak przebiega rekrutacja, na czym polega służba i co możesz zyskać dla swojego rozwoju osobistego i zawodowego? Na te i wiele innych pytań odpowiadają żołnierze i pracownicy 2 Lubelskiej Brygady OT w specjalnym materiale video – Zostań jednym z nas. Film dostępny jest na kanale YouTube WOT, pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=WujjNvf7Y94

W materiale zostały przedstawione wszystkie najważniejsze informacje dla osób, które rozważają wstąpienie w szeregi WOT. Kadrowcy i rekruterzy 2 LBOT informują o wymaganiach, zasadach i sposobach naboru do WOT. Podpowiadają, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, szkolenia podstawowego i jak skorzystać z pomocy mobilnych rekruterów. Żołnierze opowiadają o służbie, szkoleniach i etatowym sprzęcie Terytorialsów, dzieląc się również swoimi doświadczeniami. Przydatne też są informacje z zakresu finansów i psychologii.

Osoby, zainteresowane służbą w szeregach 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, w tym roku mają do wyboru kilka terminów na szkolenie podstawowe: 13-28.03., 8-23.05., 26.06.-11.07., 11-26.09., 20.11.-05.12. Dla żołnierzy rezerwy przygotowano dwa terminy szkolenia wyrównawczego: 17.04. i 09.10.

kpt. Damian Stanula – Oficer Prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej
tel. 261 182 803, tel. kom. 725 880 174, email: d.stanula@ron.mil.pl