Urzędnicy janowskiego Starostwa przyjęli ponad 800 zgłoszeń na wymianę dachów z eternitu

Ponad 800 zgłoszeń na wymianę pokrycia dachowego przyjęli od rolników z powiatu janowskiego pracownicy Wydziału Architektoniczno – Budowlanego janowskiego Starostwa.

– Najwięcej interesantów mieliśmy w drugim tygodniu listopada – ponad sto osób dziennie. Było dużo pracy, ale nikt nie odszedł „z kwitkiem”, pomogliśmy każdemu – informuje Andrzej Paleń – Naczelnik Wydziału.

Urzędowe zaświadczenie to podstawowy dokument dla rolnika, który ubiegał się o dopłatę na wymianę dachu z eternitu w budynkach gospodarczych. Wnioski można było składać od 17. października do 15. listopada. Nabór w formie elektronicznej prowadziła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dopłata wyniesie 40 zł do metra kwadratowego pokrycia dachowego o powierzchni nie większej niż 500 metrów kwadratowych. To oznacza, że jedno gospodarstwo rolne może uzyskać 20 tys. zł wsparcia i ani grosza więcej, i to pod warunkiem, że wymieni dach na całym budynku, objętym wsparciem. Dotacja z Krajowego Planu Odbudowy przysługuje rolnikowi, który otrzymuje dopłaty bezpośrednie i jest właścicielem budynku. Aby otrzymać płatność końcową, rolnik – przed zakończeniem inwestycji, musi zobowiązać się do zgłoszenia gminie wymienionego pokrycia dachowego do utylizacji. Po otrzymaniu dofinansowania, a właściwie – po podpisaniu umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ciągu 12 miesięcy należy wymienić pokrycie dachowe.

Wniosek z wymaganymi załącznikami niby nie był trudny, ale wymagał znajomości tematu i sprawnego poruszania się w Internecie, a z tym niektórzy mieli problem. I nic dziwnego, że rolnicy korzystali z pomocy miejscowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, gdzie zyskali fachowe wsparcie.

Dodajmy, że dopłaty dotyczą tylko i wyłącznie budynków gospodarczych, w których stoją maszyny „gospodarcze” – rolnicze, a nie jakieś auto czy motor… Warto o tym pamiętać na wypadek kontroli… Oczywiście, budynki rolnicze to także stajnie, obory, chlewnie, kurniki oraz pomieszczenia i stodoły do przechowywania zboża, siana, słomy, itp.

Tekst; foto: Alina Boś