Wdrażanie programu „Aktywna tablica” w LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim realizuje w roku szkolnym 2020/2021 rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. W ramach tego programu, szkoła została wyposażona w 5 laptopów zakupionych z uzyskanej dotacji.

Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów, przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Zakłada się, że szkoły wyposażone w określone pomoce dydaktyczne nie tylko będą realizować nową podstawę programową kształcenia ogólnego z wykorzystaniem TIK, ale również rozpoczną proces zmian, polegający na tworzeniu i wprowadzaniu do praktycznego działania określonych standardów – innowacji pedagogicznych, wypracowanych przez szkołę w trakcie realizacji Programu, co jest jednym z założeń reformy systemu oświaty.

Wraz ze złożeniem wniosku o udział w programie, szkoła zobowiązała się do zrealizowania następujących zadań:

  1. uczestniczenie przez nauczycieli szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
  2. uczestniczenie w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  • udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  • zorganizowania w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  • dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

Jesteśmy na etapie wrażania wszystkich zaplanowanych zadań. Mamy nadzieję, że przyniosą one wymierne korzyści dla szkoły, a przede wszystkim dla naszych uczniów. W poniedziałek, 22 lutego odbyło się szkolenie on-line dla nauczycieli na temat „Jak angażować i motywować ucznia na zajęciach zdalnych? Narzędzia TIK w pracy nauczyciela.”

Powszechny dostęp do informacji oraz ogromne zasoby Internetu sprawiają, że na każdym etapie procesu dydaktycznego można zastosować narzędzia TiK. Aby skutecznie wspierać realizację celów lekcji należy dobierać takie narzędzia, które będą pasowały do potrzeb uczniów i specyfiki zajęć. Wiele narzędzi i zasobów internetu nadaje się do szybkiego i łatwego wykorzystania bez względu na przedmiot nauczania.

Na szkoleniu nauczyciele poznali najnowsze narzędzia, które nie tylko są łatwe do adaptacji, ale także niezwykle efektywne w procesie edukacyjnym. Zaprezentowane zostały takie narzędzia cyfrowe, które prowadzą do aktywizacji ucznia, zwiększania jego motywacji i zainteresowania nauką.

Szkolny e-koordynator Agnieszka Wołoszyn