XIV Gala Powiatowa z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Dnia 21 listopada pracownicy socjalni obchodzą swoje święto i właśnie z  tej okazji spotkaliśmy się z nimi w restauracji „Kryształowa” na XIV już Gali Powiatowej, którą dnia 22 listopada współorganizowały: Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim i Powiat Janowski. Na uroczystości obecni byli: Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, Starosta Janowski Artur Pizoń, Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Dworak, burmistrzowie i wójtowie gmin  z terenu powiatu wraz z pracownikami oraz kierownicy jednostek pomocy społecznej i innych służb społeczno-socjalnych wraz z pracownikami.

W stronę świętujących wartkim strumieniem popłynęły słowa podzięki i uznania za ich pracę i zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących pomocy, a także  docenienia ich roli i znaczenia dla  społeczeństwa. Bo praca z ludźmi i dla ludzi to misja. Trzeba mieć wyjątkową cierpliwość, pasję i co tu dużo mówić…powołanie.

Przy tej szczególnej okazji wręczono „Różę Pomocy Społecznej”. Jest to nagroda Starosty Janowskiego przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „pomoc społeczna” oraz  za całokształt działalności na rzecz społeczności naszego powiatu.

Starosta Janowski Artur Pizoń, Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Dworak i Dyrektor PCPR w Janowie Lubelskim Anna Śmit wręczyli tę nagrodę Pani Natalii Kiszka, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Pani Natalia posiada 44-letni staż pracy, w tym 28 lat w pomocy społecznej. Od wielu lat jest koordynatorem wolontariatu. Wspólnie ze szkołami oraz lokalnymi organizacjami społecznymi organizuje wydarzenia, zbiórki i akcje społeczne, które mobilizują do pomagania. Aktywnie współpracuje z pracownikami socjalnymi w celu diagnozowania potrzeb, do których niezbędne jest wsparcie wolontariuszy.

Warto dodać, że na kilka dni przed powiatowymi obchodami Dnia Pracownika Socjalnego Wojewoda Lubelski Lech Sprawka wręczył złoty medal za wieloletnią służbę Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach – Bożenie Skowrońskiej, która ma za sobą 33-letni staż pracy w pomocy społecznej. Uczestniczyła w tworzeniu wielu jednostek na terenie województwa lubelskiego i była pierwszym Dyrektorem PCPR. Także z rąk Wojewody wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej otrzymał Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, w którego skład wchodzą:  Pani Małgorzata Drzazga i Jolanta Wyroślak.

Galę uświetnił występ młodzieżowej Grupy Artystycznej, działającej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, której opiekunami są: siostra Tomasza Jaroszkiewicz, Aleksandra Wieleba oraz ks. Tomasz Kopeć.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy!

Tekst; foto: Kamila Strykowska-Momot