XVII Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie. Łążek Garncarski, 27-29.06.2024 r

Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie to trzydniowe warsztaty, organizowane nieprzerwanie od 2007 r. w Łążku Garncarskim – ośrodku o ponad 200-letniej tradycji wyrabiania ceramiki, zaliczanej do najpiękniejszych ceramik malowanych w Polsce. Ideą, jaka przyświeca realizacji tego wydarzenia, jest popularyzacja zanikającego zawodu garncarza, głównie przez bezpośredni przekaz umiejętności toczenia na kole i zdobienia z zachowaniem tradycyjnych technik i metod, a także ochrona, ożywienie i zachowanie ciągłości tradycji garncarskich ośrodka w Łążku.

Motywem przewodnim Ogólnopolskich Spotkań Garncarskich są warsztaty ceramiki tradycyjnej, prowadzone są przez garncarzy łążkowskich oraz garncarzy z innych znanych, cenionych ośrodków garncarskich i pracowni w Polsce – Bolimowa, Pawłowa, Urzędowa, Medyni Głogowskiej, Czarnej Wsi Kościelnej, Węgorzewa i innych. Ich uczestnicy mają niecodzienną okazję, aby prześledzić cały proces powstawania ceramiki począwszy od przygotowania gliny, poprzez toczenie na kole, suszenie, malowanie, szkliwienie po wypał w piecu. Istotą warsztatów jest odtworzenie tego procesu przy użyciu tradycyjnych metod, technik  czy narzędzi.

W tym roku, równolegle z warsztatami ceramiki tradycyjnej będą odbywały się warsztaty wykonywania instrumentów glinianych. To nawiązanie do rzadszej i nieco mniej popularnej w Łążku odmiany formowania w glinie. Chcemy w ten sposób przypomnieć, że oprócz ceramiki użytkowej czy kafli piecowych, wyrabiano tu również gliniane figurki, kropielniczki, ptaszki, gwizdki, okaryny. Do 2020 r. wyrabianiem glinianych gwizdków i okaryn zajmował się nieżyjący już Eugeniusz Urbanik. Jego okaryny są do tej pory wykorzystywane przez lokalnych muzyków ludowych. Obecnie, tradycję tę kontynuuje jego syn Paweł. Warsztaty wykonywania instrumentów glinianych – obok wymienionego wyżej Pawła Urbanika, poprowadzą  jeszcze dwaj ceramicy – Grzegorz Korzeniec oraz Oktawiusz Stępień. Grzegorz Korzeniec od przeszło 8 lat zajmuje się wykonywaniem glinianych instrumentów ludowych w oparciu o wiedzę, zaczerpniętą od nauczycieli z różnych stron świata, z własnych badań i praktyki. Z biegiem lat, wypracował autorską wersję okaryny, wykonywanej ręcznie, dzięki czemu każda posiada unikalną barwę, dźwięk i wygląd. Oprócz okaryn, wykonuje również rozmaite gwizdki, w tym gwizdki wodne, naśladujące dźwiękiem ptaki oraz inne zwierzęta. Oktawiusz Stępień – garncarz, ceramik,  twórca ceramicznych aerofonów, instruktor warsztatów ceramicznych i plastycznych, od 16 roku życia gra i interesuje się etnicznymi instrumentami muzycznymi, od sześciu lat związany jest z kulturą ludową Podlasia.

Serdecznie zapraszamy do Łążka Garncarskiego w dniach 27-29 lipca i zachęcamy do udziału w XVII Ogólnopolskich Spotkaniach Garncarskich. Więcej informacji na stronie internetowej: osgmuzeum.pl