Z cyklu: tydzień w pigułce

Na początku każdego tygodnia Starosta Artur Pizoń w skrócie opowie Panoramie Powiatu, co zdarzyło się u nas w ostatnich dniach. Niniejszy tekst dotyczy wydarzeń między 14 a 20 listopada b.r.

Panorama Powiatu: – Panie Starosto, co ważnego zaszło w powiecie, o czym należy poinformować naszych mieszkańców?

Starosta Artur Pizoń: – „To był ważny i obfitujący w wydarzenia tydzień. Przyjęliśmy założenia uchwały budżetowej na 2023 r., które czekają na zatwierdzenie przez Radę Powiatu, ale Zarząd zakończył już pracę i zostały przyjęte cele do realizacji na przyszły rok; budżet został spięty i przygotowany.

Rzecz bardzo ważna: uroczysty odbiór termomodernizacji janowskiego szpitala; wykonano fotowoltaikę, instalację solarną, nowe okna, nowy dach, instalację grzewczą. Podjęto się dużej inwestycji, bardzo istotnej dla nas, mieszkańców Powiatu Janowskiego i z sukcesem ją zakończono.

Istotną rzeczą, o której należy wspomnieć jest ogólnopolska konferencja zorganizowana wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. Na forum omawiano funkcjonowanie rodziny w społeczeństwie, jej kondycję, zagrożenia jakie na nią czyhają i pomoc, jaką może uzyskać.

W Starostwie zaś odbyło się szkolenie PFRON na temat szeroko pojętej dostępności do budynków użyteczności publicznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego.

Zarząd Powiatu powziął decyzję o złożeniu wniosku do PFRON o modernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza. Realizacja zadania pozwoli przeprowadzić remont budynku pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dnia 20.11.2022 r. odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Seniora, które zorganizował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów”. (Na uroczystym spotkaniu Starosta Artur Pizoń oraz Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń zostali uhonorowani Złotą Odznaką w uznaniu za zasługi dla PZERiI – przyp. Panorama Powiatu).

Starosta Artur Pizoń: – „Wicestarosta Michał Komacki uczestniczył w tym tygodniu  w spotkaniu w Lublinie, na którym podsumowano tegoroczny wyścig Tour de Pologne. Inne  spotkanie zaś dotyczyło klastrów energii. Przedstawiano tam m.in. zasady funkcjonowania dofinansowania potencjalnych szans na pozyskanie środków w ramach klastrów energii i odwiedzono Biogazownię rolniczą w technologii: PRO BIO GAS”. Więcej o prezentowanych wydarzeniach przeczytacie Państwo na naszej stronie internetowej w poszczególnych artykułach dedykowanych tym właśnie sprawom.

Ze Starostą Arturem Pizoniem rozmawiała Kamila Strykowska-Momot