Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa dróg powiatowych nr 2804L w Gminie Modliborzyce i nr 2736L w Gminie Batorz
Przebudowa drogi powiatowej nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów w lokalizacji od km 4+340 do km 5+340 i od km 7+544 do km 9+205
Przebudowa drogi powiatowej nr 2809L Chrzanów – Otrocz w lokalizacji od km 0+000 do km 4+877
Przebudowa dróg powiatowych nr 2812L i nr 2810L w gminach Godziszów i Dzwola