LO. Umowa o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie podpisana

Dwudziestego lipca br. zostało podpisane porozumienie o współpracy i patronacie naukowym między I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Celem podjęcia współpracy z AGH – czołową i prestiżową uczelnią politechniczną w Polsce jest podniesienie jakości i konkurencyjności oferty dydaktycznej LO oraz uatrakcyjnienie kształcenia uczniów i absolwentów w dobie rewolucji technologicznej i wysokiej konkurencji na rynku pracy.

Współpraca odbywać się będzie m.in. przez:

– organizację co najmniej raz w roku wykładu z matematyki lub pokazu doświadczeń z fizyki na terenie AGH w Krakowie,

– wspomaganie nauczania przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem platformy e-lerningowej

z materiałami dydaktycznymi,

– prowadzenie grupy naukowej w ramach akcji „Rok Zerowy”,

– podnoszenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów ścisłych w ramach studiów podyplomowych, organizowanych przez uczelnię,

– spotkania uczniów z absolwentami i oddelegowanymi pracownikami AGH,

– umożliwienie odbywania w I LO praktyk pedagogicznych studentom AGH, którzy wybiorą kierunki związane z nauczaniem,

– organizację Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” oraz prowadzenie na terenie szkoły akcji informacyjnej i promującej podejmowanie studiów na różnych kierunkach AGH.

Nawiązanie współpracy patronackiej z AGH stanowi dla nas wyróżnienie i motywację do dalszej pracy dydaktycznej.

Józef Bańka