Uczniowie LO na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej

W ramach realizacji projektu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” uczniowie klas 2F, 3a i 4c Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza we wrześniu uczestniczyli w warsztatach ekologicznych na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”.

Zajęcia miały na celu:

– kształtowanie świadomości ekologicznej i zapoznanie z zasadami ochrony przyrody na obszarach przyrodniczo cennych,

– ukazanie walorów przyrodniczych okolicy,

– poznanie rzadkich gatunków, występujących na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”.

Program warsztatów obejmował m.in. zwiedzanie wystawy stałej oraz zajęcia w Arboretum z urozmaiconą roślinnością, w tym – dużą kolekcją wrzosów, rododendronów i oczek wodnych (z tabliczkami informacyjnymi).

Pobyt w Ośrodku Edukacji Ekologicznej młodzież zakończyła ogniskiem. Lekcja w terenie pokazała, że można zgłębiać wiedzę z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, obcując z przyrodą, a nie tylko siedząc w szkolnej ławce.

Agnieszka Maziarczyk – koordynator projektu; foto: archiwum LO