Warsztaty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej

W ramach realizacji projektu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” uczniowie klas 4C, 3A, 2F I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza  uczestniczyli w warsztatach ekologicznych na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”.

Zajęcia realizowane były w ramach projektu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Lublinie oraz NFOŚiGW.

 Miały one na celu:

– kształtowanie świadomości ekologicznej i zapoznanie z zasadami ochrony przyrody na obszarach przyrodniczo cennych,

– ukazanie walorów przyrodniczych okolicy,

– poznanie rzadkich gatunków występujących na terenie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie.

W programie zaplanowano m.in. zwiedzanie wystawy stałej oraz zajęcia w Arboretum z urozmaiconą roślinnością- w tym dużą kolekcją wrzosów, rododendronów, tabliczek informacyjnych i oczek wodnych. Pobyt OEE młodzież zakończył się  ogniskiem. Lekcja w terenie uświadomiła młodzieży, że można zgłębiać wiedzę z dziedziny ekologii, ochrony środowiska nie tylko siedząc w sali lekcyjnej ale także poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą.

Agnieszka Maziarczyk – koordynator projektu; foto: archiwum LO