Utrudnienia w ruchu na drodze Stawce – Batorz

W związku z trwającą przebudową drogi powiatowej nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice, Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim informuje, że od dnia 24 kwietnia do dnia 30 maja br. zamknięty będzie odcinek tej drogi od m. Stawce do m. Batorz. Objazdy będą odbywały się lokalnymi drogami powiatowymi i gminnymi wg. załączonego schematu. Zakaz nie dotyczy pojazdów budowy i dojazdu do posesji.

nadesłano: ZDP w Janowie Lubelskim